titre techncide m bimix nl

Bivalent CURATIEF en PREVENTIEF

procédé voor de sanering van muren tegen de huiszwam (droogrot)

FONGICIDE
GECONCENTREERD BIVALENT

 

gembloux

 • TECHNICIDE M BIMIX is een concentraat op basis van een gemengd metaalcomplex (Zn + Cu), dat een emulsie vormt met water of dat oplosbaar is in een solvent.
 • TECHNICIDE M BIMIX mag verdund worden met water of met oplosmiddel tot een gebruiksklare oplossing.
 • TECHNICIDE M BIMIX kan ook toegevoegd worden aan TECHNISIL MS of TECHNISIL MS ECO, om een dubbele werking te verkrijgen:
  • curatieve en preventieve saneringsbehandeling tegen de huiszwam,
  • en saneringsbehandeling tegen opstijgend vocht en contactvocht.

TECHNICIDE M BIMIX is het voorwerp van een analyserapport van het laboratorium DUTRECQ, de dato 30 maart 2001 (ref. 2001/095/ AN/1575-1).

 • Saneert metselwerk tegen de huiszwam;
 • Garandeert optimale doeltreff endheid, ongeacht de aard, de dikte of het vochtgehalte van het metselwerk;
 • Uitstekende verdeling en migratie;
 • Sterk blijvend en niet-wateroplosbare actieve bestanddelen (fungistatisch en fungitoxisch);
 • Het bivalente karakter van TECHNICIDE M BIMIX maakt het mogelijk het product aan te passen aan de behoeften van de werf:
  • in waterige fase: aanbevolen voor niet-geventileerde bewoonde ruimten met gevaar voor vonkvorming;
  • in solventfase: voor behandeling waarbij water ongewenst
   is of waarbij de migratie in waterige fase moeilijk verloopt.
 • TECHNICIDE M BIMIX is geschikt voor injectie en voor verstuiving;
 • Als TECHNICIDE M BIMIX wordt toegevoegd aan B101 TECHNISIL MS of aan B102 TECHNISIL MS HYDRO wordt tegelijkertijd een hydrofobe zone en een fungistatische / fungitoxische zone gecreëerd;
 • Het product is niet biologisch afbreekbaar;
 • Reageert zonder vorming van extra schadelijke zouten;
 • Het product is licht gekleurd om de migratie ervan eventueel te kunnen opvolgen (traceerbaarheid);
 • TECHNICIDE M BIMIX is ook geschikt voor de duurzame preventieve bescherming van nieuw (of oud) gezond hout tegen blauw en tegen andere ontkleurende schimmels.

Aangeraden verdunning – bereiding van de oplossingen voor injectie of verstuiving

1 liter TECHNICIDE M BIMIX toevoegen aan en mengen met:

- 10 liter water, of
- 10 liter oplosmiddel, of
- 10 liter B101 TECHNISIL MS of B102 TECHNISIL MS HYDRO.

N.B.: de verdunde oplossingen kunnen bewaard worden, maar ze moeten wel gehomogeniseerd worden vóór gebruik.

Voorbereiding van de ondergrond

 • Alle zichtbare sporen van de huiszwam, zijnde rhizomorfen en myceliumdraden verwijderen;
 • De sporen (bruin stof) opzuigen en verrot hout en aangetast pleisterwerk vervangen;
 • Metselwerk afkrabben en afbranden.

Boren van de injectiegaten

 • Afstand tussen de injectieopeningen: 15 tot 30 cm;
 • Diameter: 12 of 14 mm;
 • Diepte: 3/4 tot 4/5 van de dikte van de te behandelen muur, horizontaal of schuin boren;
 • De aangetaste zones moeten ingespoten of door verstuiving behandeld worden.

Injectie

De injectie van TECHNICIDE M BIMIX (verdunde oplossing) gebeurt met lagedrukuitrusting (E101 POMP TECHNIFLOW DUAL), voorzien van een doorstroommeter (E103 DIGITALE INJECTIEKIT), dit om een uniforme verdeling van het product in het metselwerk te waarborgen en dus ook de vorming van een homogene blokkeerzone.

 • De injector in de opening van de injectiegaten plaatsen en de dichting blokkeren door aan te spannen;
 • De oplossing onder druk injecteren (pomp TECHNIFLOW DUAL) met gebruik van de doorstroommeter;
 • De ingespoten hoeveelheid moet liggen tussen 1,5 en 2,5 liter per m2 en per 10 cm dikte.

Verstuiving

Na de inspuiting is het raadzaam het oppervlak te behandelen door verstuiving (tussen 250 en 500 ml/m2) .

 • Alle vochtbronnen moeten geëlimineerd worden: infi ltratie, lekken, opstijgend vocht, lateraal doordringend vocht (ondergrondse muren);
 • Alle voorzorgsmaatregelen, voorbereidingen en de afvoer van aangetast hout moeten gebeuren conform de geldende arbeidsen hygiënereglementatie en volgens de technische voorschriften CTB-A + (MQ CERT 2000.82) – behandeling tegen houtaantastende zwammen of TV 180 van het W.T.C.B.
 • Uitzicht: groene vloeistof;
 • Viscositeit (ASTM D445-72): kleiner dan 100 cPs;
 • Dichtheid (ISO 2811): 0,97;
 • Actieve bestanddelen: 50%.

5, 20 en 200 l
Droog en vorstvrij bewaren.

Direct download

 

Aanvullende informatie

 • Te weten: Met verslag
 • Type: Zwammen en insectenbestrijding
 • Natuur: product
 • Interventie: Houtwerk
 • Werking: Beschermen, Behandelen
 • Omgeving: Binnen
 • Behandeling: Curatief, Preventief
 • Fase: Watergedragen
 • Verslag: Ja

emballage technicide m bimix

image 1 technicide m bimix

image 2 technicide m bimix

 

technichem groen nummer

trouver facilement out

magasin en ligne right out

FAÇABELLE: Industriepark 20 (ZoneB) - 2220 Heist-Op-Den-Berg
Telefoon : +32 (0) 15 73 07 42 - Telefaxen : +32 (0) 15 73 07 43

TECHNICHEM sa: ZI de Fleurus, rue Fontenelle, 25 - 6240 Farciennes - BE427.233.233 - RCC 145796
Telefoon : + 32 (0) 71 81 32 34 - Fax : + 32 (0) 71 81 02 47 - Groen nummer 0800 95540 - Email : info@technichem.be
Maandag tot donderdag : 08h tot 12h en 13h tot 17h - Vrijdag : 08h tot 12h en de 13h tot 15h.

magasin en ligne right out